Phân công lao động năm học 2021 - 2022

  • PDF.InEmail

SỞ GDĐT QUẢNG NAM   CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2020-2021

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Số tiết

Kiêm nhiệm

Số tiết

Tổng tiết

chức vụ,

kiêm nhiệm

Số lượng theo bộ phận

Ban lãnh đạo

 

1

Đoàn Thanh Liêm

Ngữ văn

Hiệu trưởng

15

BTCB

 

15

QUẢN LÝ 3

2

Nguyễn Thị Hường

Sinh học

Phó Hiệu trưởng

13

 

 

13

3

Nguyễn Văn Liễn

Địa lí

Phó Hiệu trưởng

13

 

 

13

Tổ Chuyên môn

 

4

Trần Thị Kim Cương

Toán

TTCM

3

TTCĐ

1

4

12

TOÁN

9 - 2

3 - 1

5

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Toán

Giáo viên

       

6

Nguyễn Thị Thu

Toán

Giáo viên

       

7

Nguyễn Ngọc Thảo

Toán

Giáo viên

       

8

Nguyễn Thị Thanh Nga

Toán

Giáo viên

 

 

 

 

9

Phạm Thị Viên

Toán

Giáo viên

       

10

Võ Duy Minh

Toán

Giáo viên điều hòa

       

11

Võ Văn Trung

Toán

Giáo viên điều hòa

       

12

Võ Quốc Cường

Toán

Giáo viên

       

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Toán

4

   

13

Nguyễn Trọng Tấn

Tin học

TPCM

1

PBM

0

1

 

14

Nguyễn Thị Lý

Tin học

Giáo viên

       

15

Đặng Quang Sĩ

Tin học

Giáo viên điều hòa

       

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Tin

1

   

16

Nguyễn Thị Thái Hòa

Ngữ văn

TTCM

3

TTCĐ

1

4

9 (-2)

NGỮ VĂN

17

Trần Thị Sương

Ngữ văn

Giáo viên

 

   

 

18

Lê Văn Tư

Ngữ văn

Giáo viên điều hòa

       

19

Phan Thị Thuận

Ngữ văn

Giáo viên

 

Cn 11/3

4

4

20

Trà Văn Thiên Ái

Ngữ văn

Giáo viên điều hòa

 

 

 

 

21

Dương Ngọc Hơn

Ngữ văn

Giáo viên

 

Cn 11/2

4

4

22

Hồ Thị Trúc Uyên

Ngữ văn

Giáo viên

       

23

Hồ Thị Thuận

Ngữ văn

Giáo viên

 

Cn 10/1

4

4

24

Lê Thanh Ngà

Ngữ văn

Giáo viên

 

Cn 12/7

4

4

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Ngữ văn

20

   

25

Võ Văn Tĩnh

Ngoại ngữ

TTCM

3

PCTCĐ

3

6

9 (-2)

TIẾNG ANH

26

Tạ Thị Ngọc Thảo

Ngoại ngữ

TPCM

 

Cn 12/4

4

4

27

Phan Thị Yên

Ngoại ngữ

Giáo viên

 

TTCĐ

Cn 11/4

5

5

28

Trần Thị Mỹ Ái

Ngoại ngữ

Giáo viên

 

Cn 10/3

4

4

29

Lương Thị Thu Thảo

Ngoại ngữ

Giáo viên

 

Cn 11/1

4

4

30

Nguyễn Thị Thu Trang

Ngoại ngữ

Giáo viên điều hòa

       

31

Thái Thị Kim Yến

Ngoại ngữ

Giáo viên điều hòa

       

32

Lê Văn Phụng

Ngoại ngữ

Giáo viên

 

Cn 10/4

 

4

33

Mai Văn Phương

Ngoại ngữ

Giáo viên

       

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Ngoại ngữ

27

   

34

Âu Dương Đức

Vật lý

TTCM

3

 

 

3

13

LÝ – HOÁ

(9-2)

4

35

Võ Văn Sáng

Vật lý

Giáo viên

 

TBTTND

Cn 12/8

6

6

36

Nguyễn Thống

Vật lý

Giáo viên điều hòa

       

37

Trần Thị Hiếu

Vật lý

Giáo viên

 

PBM

3

3

38

Ngô Văn Kính

Vật lý

Giáo viên

 

TTCĐ-CTCĐ

4

4

39

Phan Tấn Lực

Vật lý

Giáo viên

 

BTĐ

PTAT

13

13

40

Hoàng Thị Kim Thi

Vật lý

Giáo viên

 

Cn 11/6

4

4

41

Võ Trúc

Vật lý

Giáo viên điều hòa

       

42

Dương Thị Thung

Vật lý

Giáo viên

 

Cn 11/7

4

4

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Vật lí

37

   

43

Trần Thị Hạnh

Hóa học

TPCM

1

Cn 12/2

4

5

 

44

Huỳnh Thị Kim Xuân

Hóa học

Giáo viên

 

PBM

3

3

45

Nguyễn Thị Ánh

Hóa học

Giáo viên

       

46

Nguyễn Thị Khánh

Hóa học

Giáo viên

 

Cn 12/5

4

4

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Hóa

12

   

47

Nguyễn Thị Hà

Sinh học

TPCM

1

Cn 12/6

4

5

10

SINH - TDQP

(4+6)

48

Nguyễn Thị Thảo

Sinh học

Giáo viên

 

Cn 12/1

4

4

49

Nguyễn Thị Thanh Thu

Sinh học

Giáo viên

 

PBM

Cn 10/6

7

7

50

Phạm Thị Huỳnh Hương

Sinh học

Giáo viên

 

Cn 10/5

4

4

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Sinh

20

   

51

Trương Văn Liêu

TD-GDQP

TTCM

3

 

 

3

 

52

Ngô Văn Điểm

TD-GDQP

Giáo viên điều hòa

       

53

Đặng Nga

TD-GDQP

Giáo viên

       

54

Phan Nguyễn Ngân

TD-GDQP

Giáo viên

 

Cn 10/7

4

4

55

Phan Ngọc Hòa

TD-GDQP

Giáo viên

 

PBTĐ

TTCĐ

9

9

56

Nguyễn Công Danh

TD-GDQP

Giáo viên

     

 

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Thể dục - QP

16

   

57

Phạm Thành Quyết

Sử-CD

TTCM

3

TKHĐ

2

5

8

SỬ-ĐỊA

(6-1)

2

58

Lê Thị Nguyên

Sử-CD

Giáo viên

 

Cn 11/5

TTCĐ

5

5

59

Đào Thị Kim Anh

Sử-CD

Giáo viên điều hòa

       

60

Bùi Thị Thúy Nga

Sử-CD

Giáo viên

 

Cn 12/3

4

4

61

Phạm Th Ngọc Thuyết

Sử-CD

Giáo viên

 

Nghỉ sinh

 

 

62

Cao Thành Tài

Sử-CD

Giáo viên

 

Cn 11/8

4

4

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Sử - CD

18

   

63

Lê Thị Yến Thoa

Địa

TPCM

1

Cn 10/2

4

5

 

64

Lê Thị Thúy

Địa

Giáo viên

 

 

 

 

Tổng tiết kiêm nhiệm môn Địa

5

   

Tổ Văn phòng

 

65

Nguyễn Thị Kim Oanh

Kế toán

TTVP

 

 

 

 

6

VĂN PHÒNG

66

Lê Văn Nhất

Bảo vệ

Nhân viên

       

67

Lâm Thị Hồng Hà

Văn thư

Nhân viên

 

Lưu trữ

   

68

Nguyễn Thị Kim Chi

Thư viện

Nhân viên

 

Giáo vụ

   

69

Võ Văn Hồng

Bảo vệ

Nhân viên

       

70

Nguyễn Thị Thanh

Tạp vụ

Nhân viên

       

71

Đoàn Thị Cúc

Hợp đồng vệ sinh

 

 

 

 

Phụ huynh kí HĐ

HIỆU TRƯỞNG

ÂÂĐOÀN THANH LIÊM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

TT

LỚP

GVCN

Môn

PHÒNG

Ghi chú

Ca học

KHỐI 10 7 lớp

 

1

10/1

Hồ Thị Thuận

Văn

18

Olympic - Toán

Học

ca Chiều

2

10/2

Lê Thị Yến Thoa

Địa lí

19

Olympic – Văn, Sử, Địa

3

10/3

Trần Thị Mỹ Ái

Anh

20

Olympic – Anh

4

10/4

Lê Văn Phụng

Anh

21

Olympic - Lí

5

10/5

Phạm Thị Huỳnh Hương

Sinh

22

Olympic - Hóa

6

10/6

Nguyễn Thị Thanh Thu

Sinh

23

Olympic – Sinh

7

10/7

Phan Nguyễn Ngân

TDQP

23

Olympic – Tin, TD

KHỐI 11 8 lớp

 

8

11/1

Lương Thị Thu Thảo

Anh

05

 

Học

ca Sáng

9

11/2

Dương Ngọc Hơn

Văn

06

 

10

11/3

Phan Thị Thuận

Văn

11

 

11

11/4

Phan Thị Yên

Anh

12

 

12

11/5

Lê Thị Nguyên

Lịch sử

13

 

13

11/6

Hoàng Thị Kim Thi

14

 

14

11/7

Dương Thị Thung

15

 

15

11/8

Cao Thành Tài

Lịch sử

16

 

KHỐI 12 8 lớp

 

16

12/1

Nguyễn Thị Thảo

Sinh

07

 

Học

ca Sáng

17

12/2

Trần Thị Hạnh

Hóa

08

 

18

12/3

Bùi Thị Thúy Nga

Lịch sử

09

 

19

12/4

Tạ Thị Ngọc Thảo

Anh

10

 

20

12/5

Nguyễn Thị Khánh

Hóa

01

 

21

12/6

Nguyễn Thị Hà

Sinh

02

 

22

12/7

Lê Thanh Ngà

Văn

03

 

23

12/8

Võ Văn Sáng

04

 

Background Thai Phien 

 ooffice
lichctnhapdiem
   
 
 
tracuuthithptquocgia 
 
vted top banner2
 
 

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 15 năm Thái Phiên một nghĩa tình

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 213
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 1055638
Hiện có 19 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Đoàn Thanh Liêm

 

Hiệu trưởng

0905420975

2

 Nguyễn Thị Hường

 

Phó hiệu trưởng

0935096027

3

Nguyễn Văn Liễn

 

Phó hiệu trưởng

0936 135 036

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT1 SĐT2

 1

Mai Văn Phương Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 01296824581
2 Võ Văn Tĩnh Tổ phó chuyên môn 0903378102
3 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 0935236535
4 Ngô Thị Lành Giáo viên 0905960561
5 Phan Thị Yên Giáo viên 0935259380
6 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 01274183923
7 Lê Thị Bích Thảo Giáo viên 01288681718  Chuyển về THPT Sào Nam
8 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 01663914329
9 Lê Văn Phụng Giáo viên 01649214705
10 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 0905806029
11 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên
12 Âu Dương Đức Tổ trưởng Tổ Lý - CN 0935305678
13 Võ Văn Sáng Tổ phó chuyên môn, Thanh tra 0935345684
14 Nguyễn Thống Giáo viên 0983832690
15 Nguyễn Thị Quý Giáo viên 0974826586  Chuyển về THPT Hùng Vương
16 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0974211035  Chuyển về THPT Cao Bá Quát
17 Trần Thị Hiếu Giáo viên 0944521109
18 Ngô Văn Kính Giáo viên 0989227630
19 Dương Thị Thung Giáo viên 01645376076
20 Phan Tấn Lực Giáo viên 05103500088
21 Hoàng Thị Kim Thi Giáo viên 0935009523
22 Võ Trúc Giáo viên 0934740026
23 Phùng Văn Bé Tổ trưởng Tổ Hóa - Tin,
Chủ tịch Công đoàn
0982332946
24 Trần Thị Kim Hường Tổ phó chuyên môn 01237279991
25 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 01254501934
26 Trần Thị Hạnh Giáo viên 0985131768
27 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964
28 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên 0903513292 Chuyển về THPT Nguyễn Hiền
29 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 01685332103
30 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 0944340379
31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 0905108667
32 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 0973890903
33 Đào Thị Hoàng Hiếu Giáo viên 0972022040  Chuyển về THPT Tiểu La
34 Võ Tấn Bình Giáo viên 0938298297
35 Nguyễn Văn Kiều Tổ trưởng Tổ Sinh - CN 0905702162
36 Nguyễn Thị Hà Tổ phó chuyên môn 01274180137
37 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0935305678
38 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 0935803905 01658745582
41 Trương Văn Liêu Tổ trưởng Tổ TD - QPAN 01268556354
42 Ngô Văn Điểm Tổ phó chuyên môn 0905004106
43 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên 01682915907 Chuyển về THPT Hùng Vương
44 Nguyễn Công Danh Giáo viên 0934841678
45 Đặng  Nga Phó Chủ tịch Công đoàn 01668439752
46 Phan Nguyễn Ngân Bí thư Đoàn trường 0987451189
47 Phan Ngọc Hòa Giáo viên
53 Huỳnh Công Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - CD 0977625657
54 Nguyễn Tấn Khôi Tổ phó chuyên môn 0905838720
55 Phan Văn Mai Giáo viên 01657459989
56 Phạm Thành Quyết Thư ký Hội đồng 0988224016
57 Lê Thị Nguyên Giáo viên 0932556109
58 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 01682368609 0983832690
59 Phạm Thị Ngọc Thuyết Phó Bí thư 0975772600
60 Cao Thành Tài Giáo viên 01686522212
61 Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 01683361097
62 Phạm Thị Thu Giáo viên 0989498981
63 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 01274103327 0963538708
64 Hồ Viết Ban Tổ trưởng Tổ Toán 0935886117
65 Trần Thị Kim Cương Tổ phó chuyên môn 0977173914
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 01224445060
67 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0903904760
68 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 01668668699
69 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên 0985987254
70 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 01668668699
71 Phạm Thị Viên Giáo viên 0989280459
72 Võ Duy Minh Giáo viên 0905712207
73 Võ Văn Trung Giáo viên 0974400894
74 Võ Quốc Cường Giáo viên 0988603670
75 Trần Văn Hiếu Giáo viên 01676778269
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 0907823296
79 Mai Thị Nguyệt Tổ trưởng Tổ Ngữ văn 0935943655
80 Nguyễn Thị Thái Hòa Tổ phó chuyên môn 0935655303
81 Trần Thị Sương Giáo viên 0985241473
82 Nguyễn Đức Liêm Giáo viên 01216763645
83 Lê Văn Tư Giáo viên 01688054856
84 Bùi Ngọc Nhiên Giáo viên 01682147375  Nghỉ hưu
85 Phan Thị Thuận Giáo viên 0935319433
86 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 0974989200
87 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 0986800181
88 Lê Thanh Ngà Giáo viên 01262768360 0968512764
89 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 0945964469
90 Hồ Thị Thuận Giáo viên
91 Lý Ngọc Thức Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0935635428
92 Ngô Thị Thúy Hoàng Tổ phó tổ Văn phòng 0979218217
93 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo vụ 01243157462 0944208510
94 Lâm Thị Hồng Hà Văn thư 01252588673
95 Võ Duy Lưu Bảo vệ 0905510990
96 Lê Văn Nhất Thủ quỹ 01229548186
97 Lê Thị Bạch Yến Phục vụ 01229548208  Nghỉ hưu
98 Võ Văn Hồng Bảo vệ 0946111534
99 Ca Duy Hùng Y tế 01672368034

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS