Thủ tục chuyển trường cho giáo viên

QUÝ THẦY CÔ CÓ NGUYỆN VỌNG CHUYỂN TRƯỜNG THÌ TẢI MẪU TẠI ĐÂY