Trang chủThư việnVăn bản nhà trườngNỘI QUY TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

NỘI QUY TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

  • PDF.InEmail

NỘI QUY TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

(Đối với CB, GV, NV)

(Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-TP ngày 30 tháng 9  năm 2014

của Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên)

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc làm việc có hiệu quả trong một đơn vị hành chính sự nghiệp, chủ động gắn với trách nhiệm của CBVC nhà nước; thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chức trách được giao.

          Xây dựng, định hướng rõ nhiệm vụ chức trách về công việc cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị.

          Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường trong năm học.

          Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của CBVC trong nhà trường góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỷ cương, ngăn chặn các nội dung tiêu cực và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục của đơn vị đề ra.

Mỗi CBVC của nhà trường phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học phổ thông; nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành giáo dục nhằm xây dựng “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”, thực hiện chủ trương xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thầy giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.  Bên cạnh đó, còn phải chấp hành các điều trong nội quy, quy chế đã được xây dựng, bàn bạc và thống nhất thực hiện. Các nội dung trong quy định là căn cứ đánh giá, xếp loại GV, NV; là tiêu chuẩn bắt buộc khi xem xét danh hiệu thi đua. Phát huy tinh thần dân chủ, trên quan điểm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối không được gây  mâu thuẫn, mất đoàn kết và phải trung thực trong công tác.

  NỘI DUNG NỘI QUY

 Điều 1: Đối với cán bộ, giáo viên

Tất cả giáo viên phải thực hiện tốt các Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  của chương IV - Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT.

Ngoài những yêu cầu trên, cán bộ, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước phân công. 

Điều 2:  Đối với nhân viên.

Nhân viên phải thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận. 

Điều 3: Đối với toàn thể CBVC trong nhà trường

Tất cả thành viên trong nhà trường phải có ý thức trách nhiệm, tự trọng về bản thân và nhà trường; biết phát huy tinh thần dân chủ theo Quy chế dân chủ trường học; bàn bạc, góp ý về những biện pháp cụ thể để xây dựng nhà trường; có tinh thần xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết nội bộ trong từng tập thể, đồng thời tôn trọng, thực hiện tốt Nghị quyết của nhà trường, đồng thuận vì mục tiêu chung, hướng tới sự phát triển của nhà trường.. 

Điều 4: Giờ giấc làm việc:

1. Thời gian làm việc của lãnh đạo nhà trường theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động hoặc đi công tác).

 2. Thời gian làm việc của giáo viên (bao gồm GVBM, GVCN lớp).         
          Giáo viên chủ nhiệm lớp phải có mặt tại trường vào giờ sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt 15’ (thứ 3, thứ 5), chịu trách nhiệm giám sát hoạt động sinh hoạt 15’ của lớp chủ nhiệm và nắm tình hình lớp trước đó. Những buổi không có mặt, phải giao cho lớp trưởng điểm danh, nhưng phải có trách nhiệm tự tìm hiểu về những nội dung đã được các tổ chức đoàn thể thông báo, nhất là công tác dạy thay, công việc đột xuất... Tuyệt đối không để tình trạng không nắm được diễn biến chuyên cần của học sinh. GVCN phải quản lý việc tự quản của học sinh.

3. Nhân viên hành chính làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động hoặc đi công tác). Nhân viên bảo vệ làm việc theo ca trực (24/24 giờ).

Điều 5. Chế độ báo cáo:

Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi. Thống kê, báo cáo phải chính xác, nộp đúng thời gian qui định.

Điều 6: Kỷ luật lao động

Cán bộ, giáo viên nếu ốm đau hoặc có việc đột xuất cần nghỉ phải có đơn xin phép, được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng đồng ý. Cụ thể:

          Thời gian 1 ngày: xin phép phó Hiệu trưởng

Thời gian 2 ngày trở lên: xin phép Hiệu trưởng

Nếu nghỉ từ 3 ngày trở lên thì báo cáo Hiệu trưởng ít nhất trước 2 ngày

Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp khi được lãnh đạo nhà trường xác nhận và đồng ý. (Đơn xin phép kèm theo bảng thuyết minh dạy thay và các tiết dạy thay không tính vào giờ tăng thay).

* Quy định về việc muộn giờ, muộn họp:

Nếu vào muộn từ 5 phút đến 10 phút: Giáo viên vẫn tiếp tục việc dạy hoặc  họp bình thường nhưng bị khiển trách trước tổ chuyên môn.

Nếu vi phạm lần 2 sẽ bị khiển trách, phê bình trước hội đồng, nếu vi phạm từ lần 3 trở đi sẽ không xét thi đua trong năm học. 

* Quy định về việc bỏ giờ, bỏ họp:

Giáo viên bỏ tiết dạy (văn hóa, hoạt động giáo dục NGLL, GDHN, giáo dục nghề PT, Thể dục - Quốc phòng): trừ điểm thi đua.

Nếu trường hợp là bỏ họp thì CB - VC phải chịu trách nhiệm về những nội dung trong phiên họp đã triển khai. Nếu bỏ giờ, bỏ họp lần 2 trở đi thì sẽ không xét thi đua trong học kì, năm học.

Nếu vi phạm từ lần 3 trở đi sẽ xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học.

Lưu ý: Việc bỏ giờ, bỏ họp vẫn tiếp tục tiếp diễn thì lập hồ sơ kỷ luật đề nghị xếp loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

* Qui định khác:

Mỗi học kỳ, theo lịch của nhà trường, các cá nhân, các bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm máy tính theo đúng quy định. Sổ điểm cá nhân là hồ sơ gốc. Vì vậy, nếu sổ điểm cá nhân có nhiều lỗi, không sạch sẽ, tẩy xóa nhiều thì phải thay sổ điểm mới, giáo viên có trách nhiệm ghi toàn bộ nội dung có trong sổ điểm trước đó vào sổ điểm mới.

Hàng tuần, tổ chức giao ban GVCN sau tiết 4 (buổi sáng) và sau tiết 9 (buổi chiều). Thành phần giao ban: Lãnh đạo nhà trường, Ban quản sinh, Đoàn TN, GVCN theo ca học.

Điều 7: Trang phục của giáo viên .

Trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng Điều lệ trường THPT. Trong tiết chào cờ, yêu cầu áo sơ mi, quần sẫm màu, đi dày hoặc dép có quai hậu (đối với Nam), mặc áo dài hoặc Comple (đối với Nữ).

Trang phục ngày lễ: thực hiện theo thông báo của Ban Tổ chức của từng buổi lễ, nhưng không trái với quy định tại Điều lệ trường THPT.

Điều 8:  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB - VC

Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CBVC phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Nghiêm cấm việc xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào.

Đối với CB - VC phải niềm nở, lịch sự khi tiếp đón HS, CMHS và khách đến trường, tránh những biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa nhà trường.       

Điều 9: Thực hiện việc dạy thêm:

Dạy thêm không đúng qui định, tùy theo đối tượng, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, ngoài ra còn phải nhận các hình thức xử phạt theo Điều 11 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND. Cụ thể:

- Lần thứ nhất sẽ bị kiểm điểm, khiển trách trong tập thể sư phạm nhà trường, không xem xét các danh hiệu thi đua trong năm học đó.

- Lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo trong toàn ngành giáo dục và kéo dài thời gian nâng lương thêm 01 năm so với quy định.

- Lần thứ ba sẽ bị điều chuyển công tác và xem xét cho thôi việc.

Điều 10:  Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

CB - VC phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định khi tham gia giao thông;  không hút thuốc lá trong trường; không sử dụng điện thoại di động, uống rượu bia khi lên lớp và tham gia các hoạt động giáo dục ở rường.

Trung thực, công khai khi kiểm tra, đánh giá học sinh và trong thi cử, tuyển sinh. Mọi người chủ động, tự giác, nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” để chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chủ động đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, rèn luyện, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác xã hội khác.

Điều 11: Chế độ đối với CB - VC được phân công phụ trách công tác trong nhà trường

Phụ trách phòng máy vi tính: cộng thêm 1 tiết/tuần

Phụ trách chính Website của trường: cộng thêm 2 tiết /tuần

Phụ trách trưởng ban văn thể: cộng thêm 2 tiết/tuần 

Điều 12: Quy định về việc sử dụng tài sản công .

Tất cả thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công, khi sử dụng xong phải để lại đúng vị trí cũ (ghế ngồi, ly uống nước, ĐDDH...). Người cuối cùng khi rời khỏi chỗ ngồi phải chủ động tắt các thiết bị điện.

Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra; nếu làm mất hoặc làm hư hỏng phải bồi thường theo thời giá.

Điều 13. Nề nếp làm việc:

Thống nhất trong toàn trường nề nếp làm việc như sau: Người phụ trách tổ chức, bộ phận nào thì chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Chi bộ về hoạt động của tổ chức, đoàn thể đó . 

Điều 14:  Xử lý vi phạm

Các hành vi, biểu hiện vi phạm các nội dung, các điều tại nội quy này sẽ bị xử lý theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

Điều 15. Khen thưởng

CB - VC có thành tích xuất sắc nổi bật, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sẽ được nâng lương trước thời hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…tùy theo mức độ xuất sắc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Thực hiện nội quy

Nội quy chế  được sửa đổi và thông qua  hàng năm. Sau khi được hội đồng giáo dục thông qua sẽ được niêm yết tại phòng Hội đồng, đưa lên Webside của nhà trường. Giao cho Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát và xử lý những vi phạm của CB – GV,NV./.

Background Thai Phien 

 ooffice
lichctnhapdiem
   
 
 
tracuuthithptquocgia 
 
vted top banner2
 
 

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 15 năm Thái Phiên một nghĩa tình

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 324
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 1327927
Hiện có 6 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Đoàn Thanh Liêm

 

Hiệu trưởng

0905420975

2

 Nguyễn Thị Hường

 

Phó hiệu trưởng

0935096027

3

Nguyễn Văn Liễn

 

Phó hiệu trưởng

0936135036

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT1 SĐT2

 1

Mai Văn Phương Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 01296824581
2 Võ Văn Tĩnh Tổ phó chuyên môn 0903378102
3 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 0935236535
4 Ngô Thị Lành Giáo viên 0905960561
5 Phan Thị Yên Giáo viên 0935259380
6 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 01274183923
7 Lê Thị Bích Thảo Giáo viên 01288681718  Chuyển về THPT Sào Nam
8 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 01663914329
9 Lê Văn Phụng Giáo viên 01649214705
10 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 0905806029
11 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên
12 Âu Dương Đức Tổ trưởng Tổ Lý - CN 0935305678
13 Võ Văn Sáng Tổ phó chuyên môn, Thanh tra 0935345684
14 Nguyễn Thống Giáo viên 0983832690
15 Nguyễn Thị Quý Giáo viên 0974826586  Chuyển về THPT Hùng Vương
16 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0974211035  Chuyển về THPT Cao Bá Quát
17 Trần Thị Hiếu Giáo viên 0944521109
18 Ngô Văn Kính Giáo viên 0989227630
19 Dương Thị Thung Giáo viên 01645376076
20 Phan Tấn Lực Giáo viên 05103500088
21 Hoàng Thị Kim Thi Giáo viên 0935009523
22 Võ Trúc Giáo viên 0934740026
23 Phùng Văn Bé Tổ trưởng Tổ Hóa - Tin,
Chủ tịch Công đoàn
0982332946
24 Trần Thị Kim Hường Tổ phó chuyên môn 01237279991
25 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 01254501934
26 Trần Thị Hạnh Giáo viên 0985131768
27 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964
28 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên 0903513292 Chuyển về THPT Nguyễn Hiền
29 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 01685332103
30 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 0944340379
31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 0905108667
32 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 0973890903
33 Đào Thị Hoàng Hiếu Giáo viên 0972022040  Chuyển về THPT Tiểu La
34 Võ Tấn Bình Giáo viên 0938298297
35 Nguyễn Văn Kiều Tổ trưởng Tổ Sinh - CN 0905702162
36 Nguyễn Thị Hà Tổ phó chuyên môn 01274180137
37 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0935305678
38 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 0935803905 01658745582
41 Trương Văn Liêu Tổ trưởng Tổ TD - QPAN 01268556354
42 Ngô Văn Điểm Tổ phó chuyên môn 0905004106
43 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên 01682915907 Chuyển về THPT Hùng Vương
44 Nguyễn Công Danh Giáo viên 0934841678
45 Đặng  Nga Phó Chủ tịch Công đoàn 01668439752
46 Phan Nguyễn Ngân Bí thư Đoàn trường 0987451189
47 Phan Ngọc Hòa Giáo viên
53 Huỳnh Công Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - CD 0977625657
54 Nguyễn Tấn Khôi Tổ phó chuyên môn 0905838720
55 Phan Văn Mai Giáo viên 01657459989
56 Phạm Thành Quyết Thư ký Hội đồng 0988224016
57 Lê Thị Nguyên Giáo viên 0932556109
58 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 01682368609 0983832690
59 Phạm Thị Ngọc Thuyết Phó Bí thư 0975772600
60 Cao Thành Tài Giáo viên 01686522212
61 Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 01683361097
62 Phạm Thị Thu Giáo viên 0989498981
63 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 01274103327 0963538708
64 Hồ Viết Ban Tổ trưởng Tổ Toán 0935886117
65 Trần Thị Kim Cương Tổ phó chuyên môn 0977173914
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 01224445060
67 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0903904760
68 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 01668668699
69 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên 0985987254
70 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 01668668699
71 Phạm Thị Viên Giáo viên 0989280459
72 Võ Duy Minh Giáo viên 0905712207
73 Võ Văn Trung Giáo viên 0974400894
74 Võ Quốc Cường Giáo viên 0988603670
75 Trần Văn Hiếu Giáo viên 01676778269
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 0907823296
79 Mai Thị Nguyệt Tổ trưởng Tổ Ngữ văn 0935943655
80 Nguyễn Thị Thái Hòa Tổ phó chuyên môn 0935655303
81 Trần Thị Sương Giáo viên 0985241473
82 Nguyễn Đức Liêm Giáo viên 01216763645
83 Lê Văn Tư Giáo viên 01688054856
84 Bùi Ngọc Nhiên Giáo viên 01682147375  Nghỉ hưu
85 Phan Thị Thuận Giáo viên 0935319433
86 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 0974989200
87 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 0986800181
88 Lê Thanh Ngà Giáo viên 01262768360 0968512764
89 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 0945964469
90 Hồ Thị Thuận Giáo viên
91 Lý Ngọc Thức Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0935635428
92 Ngô Thị Thúy Hoàng Tổ phó tổ Văn phòng 0979218217
93 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo vụ 01243157462 0944208510
94 Lâm Thị Hồng Hà Văn thư 01252588673
95 Võ Duy Lưu Bảo vệ 0905510990
96 Lê Văn Nhất Thủ quỹ 01229548186
97 Lê Thị Bạch Yến Phục vụ 01229548208  Nghỉ hưu
98 Võ Văn Hồng Bảo vệ 0946111534
99 Ca Duy Hùng Y tế 01672368034

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS