Trang chủThư việnVăn bản nhà trườngKẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021

  • PDF.InEmail

        SỞ GDĐT QUẢNG NAM          CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

   TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

          Số: 65/KH- THPTTP                          Thăng Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến 

 

Thực hiện các công văn số 964/SGDĐT-VP, ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về việc hướng dẫn hoàn thành chương trình và bế giảng năm học 2020 – 2021;

Trường THPT Thái Phiên lập Kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học trực tuyến như sau:

1- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, truyền hình của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

1.2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Tất cả các giáo viên phải tích cực ứng dụng CNTT phần mềm IHI để dạy học; Giáo viên lập sổ theo dõi, quản lý học sinh tham gia học trực tuyến.

- Đối với học sinh: Tất cả học sinh cập nhật, kết nối tài khoản dạy học IHI của giáo viên cung cấp để học trực tuyến; Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet đảm bảo đường truyền ổn định; Tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Những học sinh không có điều kiện kết nối Internet thì báo cáo giáo viên chủ nhiệm và ban lãnh đạo nhà trường để phối hợp tìm biện pháp giải quyết.

- Giáo viên và học sinh dạy học theo thời khóa biểu.

2- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC 

2.1. Nội dung dạy học

- Áp dụng Chương trình tuần 34 của học kỳ 2, năm học 2020 – 2021:

+ Dạng 1: Ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập, giải đề kiểm tra cuối kỳ. 

+ Dạng 2: Cung cấp kiến thức mới (theo tiến độ phân phối chương trình học kỳ 2.

- Lựa chọn những nội dung trọng tâm, thành lập các chủ đề dạy học. Nội dung phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ phù hợp với đối tượng học sinh, được tổ chuyên môn phê duyệt trước khi áp dụng.

2.2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng cho tất cả đối tượng học sinh của 03 khối lớp 10, 11, 12.

3. CÁCH THỨC, PHƯƠNG TIỆN TỔ CHỨC DẠY HỌC

Tùy theo đặc điểm đối tượng học sinh, giáo viên có hình thức soạn giảng trên các định dạng khác nhau như file word, powoerpoint, e- Learning; sử dụng các bài giảng có sẵn trên Internet như kho bài giảng e-learning của Bộ GDĐT… được chỉnh sửa phù hợp với đối tượng học sinh.

Giáo viên quản lý, giám sát, tiếp nhận, xử lý, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh qua dạy học trực tuyến và trên truyền hình QRT.

3.1. Đối với học sinh lớp 12

+ Tiến hành dạy học trực tuyến đối với 9 môn thi THPTQG: Toán- Lí- Hóa- Sinh- Anh-Văn- Sử- Địa- GDCD.

+ Hướng dẫn học sinh soạn bài, giao nhiệm vụ học tập cho sinh trước khi học sinh học trên kênh phát sóng của QRT.

+ Ra đề kiểm tra trực tuyến hoặc chuyển giao đề kiểm tra qua mail để học sinh làm bài… qua đó, giáo viên đánh giá, cho điểm, nắm bắt chất lượng học tập của học sinh.

3.2. Đối với học sinh lớp 10, 11

Tiến hành dạy học trực tuyến đối với 11 môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học.

3.3. Phương tiện dạy học

- Giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện công nghệ của cá nhân như: điện thoại Smatphone, laptop, tivi… cài đặt các phần mềm đảm bảo kết nối thông tin trực tuyến trên Internet, dạy học qua tivi…

- Nha trường lập lớp học cho tất cả giáo viên trên phần mềm IHI.

- Sử dụng các phương tiện dạy học của nhà trường hiện có: Phòng vi tính, máy laptop, website thpt thaiphien- thangbinh.edu.vn. … đảm bảo điều kiện dạy học diễn ra thuận lợi.

- Sử dụng phần mềm Vn.edu (thầy cô và học sinh cùng tải App vnEdu Teacher và cài đặt trên điện thoại, máy tính) để kết nối dạy học và kiểm tra trực tuyến.

4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

4.1. Thành lập Ban quản lý dạy học (Theo QĐ Hiệu trưởng).

4.2. Phân công nhiệm vụ

- Đối với BGH

+ Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá thông qua ứng dụng CNTT trong dạy  học. 

+ Xây dựng Kế hoạch dạy học, lên Thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

+ Đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Đối với Tổ/nhóm chuyên môn

+ Xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ, nhóm chuyên môn.

+ Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức ôn tập phù hợp với đối tượng.

+ Phân công giáo viên bộ môn phụ trách giảng dạy trực tuyến…

+ Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT giữa các thành viên.

+ Thành lập ngân hàng bài giảng, tài liệu, đề thi sử dụng chung.

+ Nộp Kế hoạch và đăng ký nội dung, hình thức dạy về BLĐ chậm nhất 8h sáng ngày 04/4/2020 để xây dựng Thời khóa biểu và công bố cho PH và HS biết thực hiện.

- Đối với giáo viên giảng dạy

+ Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT. Thực hiện thành thạo các phần mềm, ứng dụng nêu trên để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học. 

+ Đăng ký nội dung, hình thức dạy học qua chuyên môn (Biểu mẫu gửi kèm) và tiến hành dạy học theo đúng thời khoá biểu nhà trường.

+ Giáo viên bộ môn có thể tự soạn giảng, dạy học trực tuyến hoặc sử dụng các bài giảng e-learning, video bài giảng có sẵn để Livestreem trực tuyến cho học sinh học tập.

- Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp

+ Chủ động phối hợp với học sinh và phụ huynh để nắm bắt cụ thể thông tin số điện thoại, gmail, nick facebook, nick Zalo… của học sinh, qua đó lập kênh kết nối sử dụng chung cho lớp (VD: tphien12/ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , facebook tphien12/1-1920…), chuyển giao cho giáo viên bộ môn để phối hợp tổ chức dạy học.

+ Chuyển giao tài khoản lớp học của giáo viên bộ môn cho học sinh, phụ huynh; hướng dẫn học sinh đăng nhập tài khoản học trực tuyến.

- Đối với giáo viên CNTT

Các giáo viên cốt cán CNTT chọn và hướng dẫn Link, Phần mền IHI để hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Để giúp giáo viên thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong dạy học đáp ứng yêu cầu mới, nhà trường phân công các giáo viên cốt cán sau hỗ trợ cho giáo viên các bộ môn:

- Thầy Nguyễn Trọng Tấn chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ môn Toán, Văn, Sử, CD.

- Thầy Đặng Quang Sỹ chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ môn Lí, Hóa, Sinh, Công nghệ.

- Cô Nguyễn Thị Lý chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ môn Anh, Địa.

4.3. Tổ chức dạy học

- Giáo viên dạy học theo phân công chuyên môn và thời khóa biểu.

- Mỗi giáo viên chuẩn bị hoàn thiện một tiết dạy (01 giờ) theo môn.

- Căn cứ vào lịch dạy, quý thầy cô chuyên môn thực hiện tiết dạy và theo dõi, đánh giá, nhận xét.

4.4. Đánh giá kết quả học tập

- Căn cứ quá trình học tập của học sinh, giáo viên dạy tổ chức dạy học đảm bảo hết chương trình theo quy định.

5. LỊCH DẠY HỌC

- Việc dạy học trực tuyến bắt đầu từ 15/5/2021 đến 22/5/2021. 

- Thời khóa biểu cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới của trường THPT Thái Phiên. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng chuyên môn giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:    HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Để chỉ đạo);

- Tổ CM, GV (để thực hiện);

- Lưu CM, VT.

ĐOÀN THANH LIÊM

      

Background Thai Phien 

 ooffice
lichctnhapdiem
   
 
 
tracuuthithptquocgia 
 
vted top banner2
 
 

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 15 năm Thái Phiên một nghĩa tình

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 324
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 1327965
Hiện có 15 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Đoàn Thanh Liêm

 

Hiệu trưởng

0905420975

2

 Nguyễn Thị Hường

 

Phó hiệu trưởng

0935096027

3

Nguyễn Văn Liễn

 

Phó hiệu trưởng

0936135036

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT1 SĐT2

 1

Mai Văn Phương Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 01296824581
2 Võ Văn Tĩnh Tổ phó chuyên môn 0903378102
3 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 0935236535
4 Ngô Thị Lành Giáo viên 0905960561
5 Phan Thị Yên Giáo viên 0935259380
6 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 01274183923
7 Lê Thị Bích Thảo Giáo viên 01288681718  Chuyển về THPT Sào Nam
8 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 01663914329
9 Lê Văn Phụng Giáo viên 01649214705
10 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 0905806029
11 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên
12 Âu Dương Đức Tổ trưởng Tổ Lý - CN 0935305678
13 Võ Văn Sáng Tổ phó chuyên môn, Thanh tra 0935345684
14 Nguyễn Thống Giáo viên 0983832690
15 Nguyễn Thị Quý Giáo viên 0974826586  Chuyển về THPT Hùng Vương
16 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0974211035  Chuyển về THPT Cao Bá Quát
17 Trần Thị Hiếu Giáo viên 0944521109
18 Ngô Văn Kính Giáo viên 0989227630
19 Dương Thị Thung Giáo viên 01645376076
20 Phan Tấn Lực Giáo viên 05103500088
21 Hoàng Thị Kim Thi Giáo viên 0935009523
22 Võ Trúc Giáo viên 0934740026
23 Phùng Văn Bé Tổ trưởng Tổ Hóa - Tin,
Chủ tịch Công đoàn
0982332946
24 Trần Thị Kim Hường Tổ phó chuyên môn 01237279991
25 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 01254501934
26 Trần Thị Hạnh Giáo viên 0985131768
27 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964
28 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên 0903513292 Chuyển về THPT Nguyễn Hiền
29 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 01685332103
30 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 0944340379
31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 0905108667
32 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 0973890903
33 Đào Thị Hoàng Hiếu Giáo viên 0972022040  Chuyển về THPT Tiểu La
34 Võ Tấn Bình Giáo viên 0938298297
35 Nguyễn Văn Kiều Tổ trưởng Tổ Sinh - CN 0905702162
36 Nguyễn Thị Hà Tổ phó chuyên môn 01274180137
37 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0935305678
38 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 0935803905 01658745582
41 Trương Văn Liêu Tổ trưởng Tổ TD - QPAN 01268556354
42 Ngô Văn Điểm Tổ phó chuyên môn 0905004106
43 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên 01682915907 Chuyển về THPT Hùng Vương
44 Nguyễn Công Danh Giáo viên 0934841678
45 Đặng  Nga Phó Chủ tịch Công đoàn 01668439752
46 Phan Nguyễn Ngân Bí thư Đoàn trường 0987451189
47 Phan Ngọc Hòa Giáo viên
53 Huỳnh Công Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - CD 0977625657
54 Nguyễn Tấn Khôi Tổ phó chuyên môn 0905838720
55 Phan Văn Mai Giáo viên 01657459989
56 Phạm Thành Quyết Thư ký Hội đồng 0988224016
57 Lê Thị Nguyên Giáo viên 0932556109
58 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 01682368609 0983832690
59 Phạm Thị Ngọc Thuyết Phó Bí thư 0975772600
60 Cao Thành Tài Giáo viên 01686522212
61 Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 01683361097
62 Phạm Thị Thu Giáo viên 0989498981
63 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 01274103327 0963538708
64 Hồ Viết Ban Tổ trưởng Tổ Toán 0935886117
65 Trần Thị Kim Cương Tổ phó chuyên môn 0977173914
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 01224445060
67 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0903904760
68 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 01668668699
69 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên 0985987254
70 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 01668668699
71 Phạm Thị Viên Giáo viên 0989280459
72 Võ Duy Minh Giáo viên 0905712207
73 Võ Văn Trung Giáo viên 0974400894
74 Võ Quốc Cường Giáo viên 0988603670
75 Trần Văn Hiếu Giáo viên 01676778269
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 0907823296
79 Mai Thị Nguyệt Tổ trưởng Tổ Ngữ văn 0935943655
80 Nguyễn Thị Thái Hòa Tổ phó chuyên môn 0935655303
81 Trần Thị Sương Giáo viên 0985241473
82 Nguyễn Đức Liêm Giáo viên 01216763645
83 Lê Văn Tư Giáo viên 01688054856
84 Bùi Ngọc Nhiên Giáo viên 01682147375  Nghỉ hưu
85 Phan Thị Thuận Giáo viên 0935319433
86 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 0974989200
87 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 0986800181
88 Lê Thanh Ngà Giáo viên 01262768360 0968512764
89 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 0945964469
90 Hồ Thị Thuận Giáo viên
91 Lý Ngọc Thức Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0935635428
92 Ngô Thị Thúy Hoàng Tổ phó tổ Văn phòng 0979218217
93 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo vụ 01243157462 0944208510
94 Lâm Thị Hồng Hà Văn thư 01252588673
95 Võ Duy Lưu Bảo vệ 0905510990
96 Lê Văn Nhất Thủ quỹ 01229548186
97 Lê Thị Bạch Yến Phục vụ 01229548208  Nghỉ hưu
98 Võ Văn Hồng Bảo vệ 0946111534
99 Ca Duy Hùng Y tế 01672368034

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS