Trang chủThư việnVăn bản nhà trườngKẾ HOẠCH DẠY HỌC ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021

  • PDF.InEmail

SỞ GDĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/KH-THPTTP
Thăng Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TĂNG TIẾT SAU BẾ GIẢNG
chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021

Căn cứ các công văn, hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Quảng Nam về Kỳ thi THPT quốc gia 2021;
Trường THPT Thái Phiên lập kế hoạch chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Phân loại được đối tượng học sinh theo tổ hợp bài thi (KHTN, KHXH) phù hợp với năng lực học tập;
- Học sinh nắm bắt được kiến thức cơ bản, có kỹ năng làm bài TNKQ, TL đảm bảo cho quá trình làm bài thi TN THPT. Phấn đấu tỷ lệ học sinh 12 đỗ tốt nghiệp bằng mặt bằng chung của tỉnh trở lên.
- Ban lãnh đạo, GVCN, GVBM và PHHS đảm bảo gắn kết thông tin liên lạc kịp thời, nâng cao tinh thàn trách nhiệm để dạy học đạt hiệu quả mong muốn.
- Giáo viên giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao, vì chất lượng học sinh tiến bộ; Học sinh đi học đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định.
2. Nội dung thực hiện
- Thành lập BQL dạy học tăng tiết sau bế giảng chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cấp trường.
- Lập Kế hoạch và phân công nhiệm vụ quản lý, giảng dạy.
- Tổ chức khảo sát, phân loại học sinh 12 theo bài thi tổ hợp;
- Họp học sinh và PHHS khối lớp 12 có đăng ký học tăng tiết.
3. Quy định về số tiết, nội dung, giáo viên giảng dạy
3.1. Quy định số môn, số tiết
- Tổ chức dạy học các môn: Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD.
- Số tiết: 04 tiết/môn/tuần.
3.2. Nội dung giảng dạy
- Bám sát nội dung, chương trình của Bộ GDĐT, đặc biệt chú ý chương trình giảm tải học kỳ 2.
- Nội dung, hình thức dạy tăng tiết: Ôn tập, giải đề thi TNPT.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học ít nhất 01 lần.
3.3. Giáo viên giảng dạy
- Giáo viên đang dạy chương trình 12, có nghiệp vụ, chuyên môn vững vàn.
- Những giáo viên năng động, nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm, chu đáo...
4. Thời gian thực hiện
- Từ 28/5/2021 đến 30/6/2021.
- TKB học cụ thể đính kèm sau khi có danh sách học sinh đăng ký học.
5. Thời khóa biểu dạy học ca chiều
6. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí tổ chức hoạt động dạy tăng tiết do phụ huynh học sinh chi trả theo thỏa thuận giữa PHHS và Lãnh đạo nhà trường.
Lưu ý: Nội dung trên sẽ được lãnh đạo nhà trường hội ý với Ban TT CMHS và triển khai trong cuộc họp PHHS khối 12, ngày 16/5/2020. Đề nghị GVCN thông tin và quán triệt trong học sinh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học tăng tiết sau Bế giảng chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 của Trường THPT Thái Phiên. Đề nghị các cá nhân, bộ phận liên quan theo dõi thực hiện đạt kết quả tốt nhất./.
Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo;
- Thành viên kèm theo các QĐ;
- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thanh Liêm
Ý KIẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Background Thai Phien 

 ooffice
lichctnhapdiem
   
 
 
tracuuthithptquocgia 
 
vted top banner2
 
 

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 15 năm Thái Phiên một nghĩa tình

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 324
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 1327940
Hiện có 14 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Đoàn Thanh Liêm

 

Hiệu trưởng

0905420975

2

 Nguyễn Thị Hường

 

Phó hiệu trưởng

0935096027

3

Nguyễn Văn Liễn

 

Phó hiệu trưởng

0936135036

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT1 SĐT2

 1

Mai Văn Phương Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 01296824581
2 Võ Văn Tĩnh Tổ phó chuyên môn 0903378102
3 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 0935236535
4 Ngô Thị Lành Giáo viên 0905960561
5 Phan Thị Yên Giáo viên 0935259380
6 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 01274183923
7 Lê Thị Bích Thảo Giáo viên 01288681718  Chuyển về THPT Sào Nam
8 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 01663914329
9 Lê Văn Phụng Giáo viên 01649214705
10 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 0905806029
11 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên
12 Âu Dương Đức Tổ trưởng Tổ Lý - CN 0935305678
13 Võ Văn Sáng Tổ phó chuyên môn, Thanh tra 0935345684
14 Nguyễn Thống Giáo viên 0983832690
15 Nguyễn Thị Quý Giáo viên 0974826586  Chuyển về THPT Hùng Vương
16 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0974211035  Chuyển về THPT Cao Bá Quát
17 Trần Thị Hiếu Giáo viên 0944521109
18 Ngô Văn Kính Giáo viên 0989227630
19 Dương Thị Thung Giáo viên 01645376076
20 Phan Tấn Lực Giáo viên 05103500088
21 Hoàng Thị Kim Thi Giáo viên 0935009523
22 Võ Trúc Giáo viên 0934740026
23 Phùng Văn Bé Tổ trưởng Tổ Hóa - Tin,
Chủ tịch Công đoàn
0982332946
24 Trần Thị Kim Hường Tổ phó chuyên môn 01237279991
25 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 01254501934
26 Trần Thị Hạnh Giáo viên 0985131768
27 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964
28 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên 0903513292 Chuyển về THPT Nguyễn Hiền
29 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 01685332103
30 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 0944340379
31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 0905108667
32 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 0973890903
33 Đào Thị Hoàng Hiếu Giáo viên 0972022040  Chuyển về THPT Tiểu La
34 Võ Tấn Bình Giáo viên 0938298297
35 Nguyễn Văn Kiều Tổ trưởng Tổ Sinh - CN 0905702162
36 Nguyễn Thị Hà Tổ phó chuyên môn 01274180137
37 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0935305678
38 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 0935803905 01658745582
41 Trương Văn Liêu Tổ trưởng Tổ TD - QPAN 01268556354
42 Ngô Văn Điểm Tổ phó chuyên môn 0905004106
43 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên 01682915907 Chuyển về THPT Hùng Vương
44 Nguyễn Công Danh Giáo viên 0934841678
45 Đặng  Nga Phó Chủ tịch Công đoàn 01668439752
46 Phan Nguyễn Ngân Bí thư Đoàn trường 0987451189
47 Phan Ngọc Hòa Giáo viên
53 Huỳnh Công Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - CD 0977625657
54 Nguyễn Tấn Khôi Tổ phó chuyên môn 0905838720
55 Phan Văn Mai Giáo viên 01657459989
56 Phạm Thành Quyết Thư ký Hội đồng 0988224016
57 Lê Thị Nguyên Giáo viên 0932556109
58 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 01682368609 0983832690
59 Phạm Thị Ngọc Thuyết Phó Bí thư 0975772600
60 Cao Thành Tài Giáo viên 01686522212
61 Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 01683361097
62 Phạm Thị Thu Giáo viên 0989498981
63 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 01274103327 0963538708
64 Hồ Viết Ban Tổ trưởng Tổ Toán 0935886117
65 Trần Thị Kim Cương Tổ phó chuyên môn 0977173914
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 01224445060
67 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0903904760
68 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 01668668699
69 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên 0985987254
70 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 01668668699
71 Phạm Thị Viên Giáo viên 0989280459
72 Võ Duy Minh Giáo viên 0905712207
73 Võ Văn Trung Giáo viên 0974400894
74 Võ Quốc Cường Giáo viên 0988603670
75 Trần Văn Hiếu Giáo viên 01676778269
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 0907823296
79 Mai Thị Nguyệt Tổ trưởng Tổ Ngữ văn 0935943655
80 Nguyễn Thị Thái Hòa Tổ phó chuyên môn 0935655303
81 Trần Thị Sương Giáo viên 0985241473
82 Nguyễn Đức Liêm Giáo viên 01216763645
83 Lê Văn Tư Giáo viên 01688054856
84 Bùi Ngọc Nhiên Giáo viên 01682147375  Nghỉ hưu
85 Phan Thị Thuận Giáo viên 0935319433
86 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 0974989200
87 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 0986800181
88 Lê Thanh Ngà Giáo viên 01262768360 0968512764
89 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 0945964469
90 Hồ Thị Thuận Giáo viên
91 Lý Ngọc Thức Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0935635428
92 Ngô Thị Thúy Hoàng Tổ phó tổ Văn phòng 0979218217
93 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo vụ 01243157462 0944208510
94 Lâm Thị Hồng Hà Văn thư 01252588673
95 Võ Duy Lưu Bảo vệ 0905510990
96 Lê Văn Nhất Thủ quỹ 01229548186
97 Lê Thị Bạch Yến Phục vụ 01229548208  Nghỉ hưu
98 Võ Văn Hồng Bảo vệ 0946111534
99 Ca Duy Hùng Y tế 01672368034

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS