Trang chủTin tứcBản tin trườngDanh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

  • PDF.InEmail
Danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2022 - 2023 File đính kèm.pdf
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo QĐ số 1272/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2022 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)
TT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Trường THCS ĐT tuyển thẳng ĐT ƯT Điểm xét tuyển Điểm TBM CN lớp 9 Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9
1 NGUYỄN VIẾT DANH Nam 10 01 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 3
2 HỨA ĐÌNH HÂN Nam 02 01 2006 Kinh THCS Lê Quý Đôn 3
3 LƯƠNG QUỲNH DUYÊN Nữ 28 09 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.7 19.1
4 NGUYỄN VÕ THÙY TRINH Nữ 22 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.5 18.4
5 NGUYỄN THỊ NHI Nữ 21 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.5 18.3
6 DƯƠNG THỊ NGỌC SA Nữ 22 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.5 18.3
7 TRẦN MINH TÂM Nam 13 10 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.5 18.1
8 DƯƠNG VIẾT HUÂN Nam 16 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.4 18.0
9 ĐẶNG MINH HUY Nam 22 12 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 40.0 9.3 18.7
10 NGUYỄN THỊ KIM OANH Nữ 05 02 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.3 18.3
11 VÕ TRẦN THẢO LY Nữ 20 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.3 18.2
12 NGUYỄN THỊ THẢO VI Nữ 30 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.3 17.8
13 KIỀU THỊ MỸ DUYÊN Nữ 02 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.3 17.7
14 PHẠM HƯNG Nam 05 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.3 17.5
15 VÕ THỊ TÂM Nữ 01 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.3 17.3
16 TRẦN THỊ NGỌC HOA Nữ 06 01 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 40.0 9.3 16.9
17 LÊ THỊ YẾN VI Nữ 11 04 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.2 17.9
18 LÊ VĂN VƯƠNG Nam 14 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.2 17.7
19 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ 21 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.2 17.3
20 NGÔ HÒA PHƯƠNG TRÂM Nữ 22 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.2 16.6
21 HUỲNH THỊ NHẬT VY Nữ 07 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.2 16.5
22 NGÔ HÒA BẢO TRÂM Nữ 22 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.2 16.5
23 TRÀ THÀNH NHẬT Nam 25 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 40.0 9.2 16.3
24 NGUYỄN VŨ MAI PHƯƠNG Nữ 03 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.1 17.3
25 VÕ THỊ DIỆU THU Nữ 08 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.1 17.2
26 TRẦN NIÊN TRƯỜNG THỊNH Nam 20 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.1 16.8
27 NGUYỄN THỊ LY Nữ 04 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.0 18.2
28 HUỲNH THỊ TUYẾT LAN Nữ 08 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 9.0 18.0
29 DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG Nữ 16 09 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 40.0 9.0 17.8
30 TRẦN THẢO MY Nữ 09 12 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 40.0 9.0 17.8
31 NGÔ THỊ KHÁNH LINH Nữ 18 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 9.0 16.9
32 PHẠM THANH KHÔI Nam 26 02 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 9.0 16.2
33 NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH Nữ 30 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.9 17.4
34 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 08 08 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.9 17.3
35 NGUYỄN THỊ NHI Nữ 01 09 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.9 17.3
36 ĐẶNG TRẦN BẢO HÂN Nữ 11 03 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.9 17.1
37 TRỊNH THỊ VY Nữ 10 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.9 16.7
38 VÕ THỊ KIM HẰNG Nữ 21 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.9 16.6
39 HỒ THỊ VI NA Nữ 26 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.9 16.4
40 NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 08 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.9 16.3
41 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 20 10 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 40.0 8.8 17.1
42 NGUYỄN DƯƠNG THỊ HẰNG Nữ 07 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.8 16.9
43 NGUYỄN THIÊN HƯƠNG Nữ 13 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.8 16.2
44 DƯƠNG THỊ THU HÀ Nữ 03 10 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.8 15.6
45 TRẦN HỮU HỘI Nam 26 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.8 15.6
46 NGÔ THANH THƯƠNG Nam 24 07 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 40.0 8.7 16.6
47 PHAN DƯƠNG THÚY VY Nữ 29 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.7 16.6
48 HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 03 07 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.7 16.4
49 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN Nữ 11 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.7 16.4
50 TRẦN NGUYỄN THỊ VÂN Nữ 26 10 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.7 15.8
51 PHAN THỊ ANH THƯ Nữ 12 12 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.7 15.7
52 NGUYỄN THỊ HÀ MY Nữ 25 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.7 15.6
53 HOÀNG THỊ MỸ LAN Nữ 04 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.6 16.7
54 NGUYỄN HOÀNG BẢO Nam 02 08 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.6 16.3
55 NGUYỄN HỮU TUẤN Nam 01 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.6 15.2
56 PHAN THỊ HẰNG Nữ 10 04 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 40.0 8.6 14.2
57 NGUYỄN THỊ XUÂN KHÁNH Nữ 04 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.5 16.9
58 PHẠM CHÂU NHƯ VÂN Nữ 15 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.5 16.6
59 VÕ THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 06 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.5 16.6
60 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 26 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.5 16.5
61 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 05 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.5 16.3
62 LÊ NGỌC BẢO MY Nữ 22 02 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.4 16.1
63 ĐOÀN VĂN TUẤN AN Nam 20 10 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 40.0 8.4 16.1
64 HỒ XUÂN KHOA Nam 15 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.4 15.7
65 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 17 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.4 14.5
66 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam 23 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.3 15.5
67 NGUYỄN VŨ ANH HOÀNG Nam 04 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.2 15.5
68 NGUYỄN ANH KHOA Nam 23 12 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.2 15.2
69 DƯƠNG TRUNG ĐẠI Nam 05 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.2 14.5
70 PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 25 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.2 14.0
71 DƯƠNG QUANG TRƯỜNG Nam 31 10 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 40.0 8.2 13.9
72 VÕ THỊ KIỀU VY Nữ 27 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.1 15.7
73 VÕ THỊ HẢI YẾN Nữ 24 09 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 40.0 8.0 15.5
74 TRƯƠNG NGUYỄN THANH MINH Nữ 08 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 40.0 8.0 13.3
75 VÕ THỊ THU LŨY Nữ 09 09 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 39.0 9.2 17.0
76 NGUYỄN VŨ THỊ TỐ NHI Nữ 16 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 9.0 17.0
77 NGUYỄN DIỆP HUY Nam 20 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 8.8 17.3
78 DƯƠNG THỊ HOA Nữ 08 12 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.7 16.6
79 VÕ THỊ TƯỜNG VY Nữ 03 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 8.7 16.4
80 LÊ THỊ KIỀU TRÂM Nữ 04 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.7 16.0
81 HỒ HÀ DIỆU TRANG Nữ 17 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 8.7 15.5
82 NGUYỄN THỊ TÍN Nữ 23 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 8.6 16.5
83 VÕ THỊ THU NA Nữ 10 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.6 16.0
84 PHAN NGUYỄN CÔNG NHẬT Nam 24 05 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 39.0 8.5 17.6
85 LÊ CHÍ CƯƠNG Nam 24 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.5 15.5
86 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH Nữ 22 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.4 16.1
87 TRẦN NGỌC MINH Nam 05 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.4 15.3
88 NGUYỄN PHẠM YẾN NHI Nữ 30 04 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.3 16.3
89 NGÔ THỊ TƯỜNG VY Nữ 30 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.3 16.1
90 ĐOÀN MINH KHIÊM Nam 01 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 39.0 8.3 15.8
91 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG Nữ 08 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 8.3 15.3
92 VÕ THỊ THUỶ TIÊN Nữ 30 03 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.3 14.0
93 TRƯƠNG VĂN HÀ Nam 05 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 39.0 8.2 14.9
94 LÊ ĐỨC HÒA Nam 10 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.1 15.2
95 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRANG Nữ 21 09 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 39.0 8.1 15.1
96 VÕ HỒ TRÚC MY Nữ 06 03 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 8.1 14.1
97 PHAN THỊ THÙY TRANG Nữ 20 04 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 39.0 8.0 15.0
98 NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 31 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 39.0 7.8 14.1
99 NGUYỄN QUANG ĐẠT Nam 19 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 39.0 7.4 11.8
100 VÕ THỊ THÙY TRANG Nữ 18 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 38.0 8.9 15.5
101 MAI QUANG HUY Nam 02 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.8 16.0
102 LÊ THỊ KIỀU OANH Nữ 08 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 8.6 15.0
103 KIỀU THỊ YẾN VY Nữ 31 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 38.0 8.5 16.5
104 NGUYỄN CHÍ THÔNG Nam   27 07 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 8.5 15.6
105 NGUYỄN THỊ Ý NHI Nữ 24 04 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.5 15.3
106 NGUYỄN CÔNG HUY Nam 22 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.4 15.0
107 PHAN MAI NHƯ Ý Nữ 06 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 38.0 8.3 15.0
108 VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ 06 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.3 14.6
109 DƯƠNG THỊ TIÊN Nữ 26 08 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 38.0 8.2 15.7
110 HUỲNH THỊ BẢO NHƯ Nữ 31 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 38.0 8.2 15.0
111 NGUYỄN THỊ BẢO CHUYÊN Nữ 05 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.1 15.0
112 LÊ TRẦN ANH TUẤN Nam 18 06 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 8.1 14.9
113 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Nữ 15 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 8.0 15.7
114 TRẦN THỊ THU THỦY Nữ 16 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 8.0 14.7
115 NGUYỄN XUÂN HÀ Nam 17 10 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 7.9 14.1
116 VÕ LÊ ÁNH VY Nữ 09 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 7.7 13.8
117 LÊ VĂN HIẾU Nam 11 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 38.0 7.6 14.5
118 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 20 07 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 38.0 7.6 14.3
119 PHAN THỊ LY LY Nữ 14 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 38.0 7.6 13.4
120 MAI TRUNG KIÊN Nam 05 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.7 15.3
121 HỒ THỊ THU THẢO Nữ 19 10 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 37.0 8.7 15.1
122 LÊ HÀ MINH THƯ Nữ 02 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 8.5 14.7
123 TRẦN NGÔ THANH PHÚC Nam 01 01 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.4 16.3
124 LÊ THỊ THU PHƯƠNG Nữ 15 11 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.4 15.7
125 MAI THỊ KIM PHÚC Nữ 11 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 37.0 8.3 15.9
126 LÊ THÚY QUỲNH NHƯ Nữ 29 03 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 37.0 8.3 15.8
127 HUỲNH TẤN QUỐC Nam 10 09 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 37.0 8.3 14.9
128 LÊ THỊ KIM THƯ Nữ 30 04 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.2 15.6
129 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG Nữ 21 07 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.2 15.6
130 VÕ THỊ LAN HƯƠNG Nữ 02 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 8.2 14.1
131 DƯƠNG NGỌC TÌNH Nam 04 11 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.1 15.9
132 VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 23 06 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.1 15.6
133 NGUYỄN THỊ THUÝ VY Nữ 24 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.1 15.5
134 NGUYỄN THỊ LỆ THANH Nữ 01 08 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 37.0 8.1 15.3
135 HUỲNH THỊ MỸ DIỆU Nữ 01 11 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 37.0 8.1 15.1
136 MAI ĐOÀN Y KHOA Nữ 11 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.1 14.6
137 VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 06 06 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.1 13.7
138 KIỀU TỐ NHƯ Nữ 24 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 8.1 13.4
139 LÊ VĂN HIỆP Nam 21 04 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 8.0 15.3
140 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN Nữ 20 11 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 37.0 8.0 15.0
141 BÙI HUY BẢO Nam 14 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.9 13.6
142 NGUYỄN THỊ ÁNH THƯƠNG Nữ 17 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.8 14.3
143 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 25 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.8 13.3
144 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 04 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 7.6 13.4
145 HUỲNH THỊ THẢO VY Nữ 25 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.5 13.2
146 LÊ MỸ HUYỀN TRÂN Nữ 21 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.5 12.9
147 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 21 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 37.0 7.4 13.4
148 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 25 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 37.0 7.4 11.9
149 NGUYỄN VĂN NHẬT PHÚC Nam 09 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 8.4 17.5
150 TRẦN THỊ MỸ LINH Nữ 10 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 36.0 8.3 13.4
151 VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 17 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 8.2 12.2
152 DƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN Nữ 03 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 8.1 14.5
153 LÊ VĂN HẢI Nam 04 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 8.0 14.7
154 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Nữ 06 01 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.9 15.2
155 NGUYỄN VIẾT QUANG HIỆP Nam 18 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.9 15.0
156 TRẦN THỊ TRÚC LY Nữ 30 12 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.9 13.7
157 VÕ THỊ THANH LOAN Nữ 20 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.8 15.3
158 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 21 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.8 14.2
159 PHAN NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 25 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.8 13.6
160 ĐOÀN THỊ BÍCH THUẬN Nữ 08 10 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.8 13.4
161 PHAN THỊ THANH TIỀN Nữ 01 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.8 13.4
162 LÊ VĂN PHÁT Nam 25 09 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.8 13.2
163 NGUYỄN MIN HOÀNG Nam 26 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.8 11.3
164 LÊ ĐỨC VINH  Nam 27 04 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.7 14.8
165 NGUYỄN DUY Nam 01 11 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 36.0 7.7 14.1
166 DƯƠNG ANH THẮNG Nam 16 06 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.7 14.1
167 TRƯƠNG THỊ HẬU Nữ 10 02 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 36.0 7.7 13.1
168 LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 21 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.7 12.7
169 TÔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 14 07 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.6 14.2
170 LÊ THỊ XUÂN DIỆU Nữ 23 11 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.6 13.6
171 LÊ QUANG VĨNH Nam 11 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.6 13.0
172 DƯƠNG THỊ THÙY TRINH Nữ 16 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.6 12.8
173 LÊ HƯƠNG GIANG Nữ 21 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.6 11.2
174 BÙI KHÁNH NHI Nữ 18 07 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.5 13.4
175 LÊ THỊ CẨM LY Nữ 09 04 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.5 13.3
176 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 04 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.5 12.9
177 TRƯƠNG THỊ NGHĨA TÌNH Nữ 19 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.5 12.1
178 HUỲNH BẢO KHANG Nam 03 04 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 36.0 7.4 13.9
179 TRƯƠNG CÔNG ANH Nam 12 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.4 12.5
180 VÕ HƯNG TRƯỜNG SƠN Nam 07 07 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.4 11.6
181 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 08 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.3 14.2
182 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH Nam 01 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.3 13.7
183 LƯU THỊ KHÁNH VY Nữ 26 06 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.3 13.2
184 HỒ THỊ THÚY VY Nữ 04 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 7.3 13.2
185 LÊ THỊ ÁNH HÀ GIANG Nữ 10 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 36.0 7.3 13.0
186 PHẠM VŨ NHẬT VY Nữ 03 05 2006 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.2 12.7
187 VÕ THỊ MỸ LUYẾN Nữ 01 09 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 36.0 7.1 11.8
188 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG Nữ 09 12 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 36.0 6.9 12.7
189 LÊ THỊ ANH ĐÀO Nữ 20 04 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 35.0 8.7 15.5
190 TRÀ MAI TIẾN PHÁT Nam 20 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 35.0 8.5 14.8
191 PHẠM MINH HIẾU Nam 09 02 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 35.0 8.0 14.1
192 LÊ HỮU THỊNH Nam 08 08 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 35.0 7.9 15.2
193 VÕ THỊ KIM ANH Nữ 31 03 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 35.0 7.3 13.7
194 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 10 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 35.0 7.3 12.1
195 NGUYỄN NGÔ THÚY TRIỀU Nữ 14 09 2007 Kinh THCS Phan Bội Châu 0 0 35.0 6.9 12.9
196 PHẠM TRẦN YẾN VY Nữ 02 08 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 34.0 8.1 14.0
197 VÕ THỊ KIỀU TRÂN Nữ 18 02 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 34.0 8.0 13.5
198 LÊ THỊ NGỌC NGÂN Nữ 23 03 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 34.0 7.9 15.5
199 TRẦN THỊ VY Nữ 24 12 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 7.7 13.3
200 HUỲNH KIM PHƯƠNG Nam 15 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.6 13.1
201 VÕ ĐĂNG ANH KHOA Nam 03 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.6 11.8
202 LÊ KHANH Nam 29 07 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 34.0 7.5 14.4
203 NGUYỄN HOÀNG UYÊN TRÂM Nữ 30 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 34.0 7.5 13.6
204 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 04 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.5 12.4
205 HỒ THỊ KIM LAN Nữ 02 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.5 11.6
206 PHAN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 10 12 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.4 12.3
207 NGUYỄN THỊ DIỄM TUYẾT Nữ 28 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 34.0 7.3 13.7
208 LÊ HỮU THUẬN Nam 19 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 7.3 13.4
209 VÕ TẤN LĨNH Nam 24 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 7.2 13.2
210 HUỲNH NGỌC BÌNH  Nam 19 10 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 7.2 13.0
211 PHÙNG NGỌC HUY HOÀNG Nam 13 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 34.0 7.2 12.6
212 NGUYỄN HỒ CẨM NHUNG Nữ 10 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.2 12.6
213 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 25 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.2 12.6
214 HỒ THỊ DUYÊN Nữ 19 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.2 12.2
215 TRẦN NGỌC HUY Nam 06 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.2 11.3
216 NGUYỄN BÙI VĂN HÙNG Nam 07 12 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.1 12.1
217 HỒ DUY PHƯƠNG Nam 28 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.1 12.1
218 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 04 06 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.0 11.7
219 VÕ ĐĂNG DIỆU THÂN Nữ 11 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 7.0 11.3
220 DƯƠNG VĂN DŨNG Nam  10 03 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 6.9 12.9
221 PHAN VƯƠNG KHANG Nam 08 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 6.9 12.4
222 VÕ TRÀ THIÊN LÝ Nữ 08 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 34.0 6.9 11.1
223 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 04 06 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 34.0 6.8 13.4
224 VÕ NGUYỄN ANH NGUYÊN Nam 11 09 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 34.0 6.8 12.2
225 VÕ THỊ THỦY TIÊN Nữ 30 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 34.0 6.8 11.3
226 LÊ VĂN HẢI Nam 12 03 2007 Kinh THCS Nguyễn Công Trứ 0 0 34.0 6.7 13.6
227 KIỀU VIẾT TRƯỜNG Nam 26 12 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 34.0 6.7 11.4
228 LÊ HOÀNG ANH THƯ Nữ 09 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 34.0 6.3 10.3
229 MAI XUÂN NGHĨA Nam 31 08 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 34.0 6.3 10.0
230 PHAN THỊ THẢO LY Nữ 08 09 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 33.0 7.0 11.8
231 LÊ UYỂN NHI Nữ 28 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.9 13.9
232 PHAN TRẦN TRỌNG NGHĨA Nam 15 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 7.6 12.7
233 LÊ HUY HOÀNG Nam 05 10 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 32.0 7.6 12.3
234 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Nam 01 07 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.5 12.6
235 VÕ TRUNG HÙNG Nam 22 05 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 32.0 7.3 13.5
236 NGUYỄN THỊ ANH KIM Nữ 24 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.3 12.0
237 PHAN THÀNH TÀI Nam 26 10 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.2 13.8
238 PHÙNG XUÂN HIỆP Nam 18 12 2007 Kinh THCS Phú Thọ (Quế Sơn) 0 0 32.0 7.2 13.2
239 VÕ THỊ KIM CHÂU Nữ 13 03 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 7.2 12.0
240 VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 03 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.1 11.9
241 NGUYỄN LÊ THÚY HẰNG Nữ 12 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 7.1 11.1
242 NGUYỄN VĂN MINH Nam 13 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 7.0 12.5
243 TRẦN HIẾU Nam 20 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.0 12.2
244 VÕ VIẾT LỢI Nam 04 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.0 12.1
245 VÕ THANH PHÁP Nam 10 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 7.0 12.1
246 NGUYỄN THỊ LY NA Nữ 29 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 7.0 11.4
247 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 07 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 6.9 13.6
248 PHẠM THỊ TUYẾT MAI Nữ 31 07 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 6.9 11.7
249 VÕ VĂN QUỐC BẢO Nam 01 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 32.0 6.8 12.1
250 PHAN VĂN THIẾT Nam 30 08 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 6.7 10.7
251 PHẠM ĐỨC ANH Nam 27 11 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 32.0 6.6 12.4
252 LÊ VĂN VIÊN Nam 01 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 32.0 6.6 10.2
253 HUỲNH TẤN MẠNH Nam 26 10 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 32.0 6.5 11.1
254 DƯƠNG THỊ MAI KHA Nữ 05 05 2007 Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng 0 0 31.0 8.0 14.8
255 MAI VĂN ĐƯỢC Nam 19 06 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 31.0 6.6 11.1
256 PHẠM NGÔ VĂN AN Nam 14 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 31.0 5.8 10.3
257 PHẠM TRẦN TRÀ MY Nữ 05 08 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 7.7 13.4
258 LÊ ĐÌNH HUY Nam 12 09 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 30.0 7.5 13.5
259 PHAN VĂN LONG Nam 04 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 7.4 11.6
260 DƯƠNG THỊ KIM THOA Nữ 27 12 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 7.3 14.3
261 VÕ THANH VY Nữ 21 10 2007 Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng 0 0 30.0 7.2 14.0
262 PHAN TẤN LỰC Nam 24 05 2007 Kinh THCS Phan Bội Châu 0 0 30.0 7.1 12.6
263 NGUYỄN KHÃI Nam 24 08 2007 Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng 0 0 30.0 7.1 12.3
264 NGUYỄN PHÚ QUÝ Nam 17 01 2007 Kinh THCS Nguyễn Đình Chiểu 0 0 30.0 7.0 11.7
265 NGUYỄN THỊ HÀ NY Nữ 22 05 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 7.0 11.3
266 HỒ QUANG MINH Nam 17 09 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 6.9 12.0
267 NGÔ LƯU MINH THY Nữ 14 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 6.9 11.7
268 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIẾU Nữ 01 01 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 30.0 6.8 12.1
269 NGUYỄN TRƯỜNG TUẤN Nam 01 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 6.8 11.7
270 VÕ TUẤN ANH Nam 30 01 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 6.8 11.4
271 NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 25 02 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 6.7 13.6
272 ĐOÀN QUỐC HUY Nam 09 04 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 6.7 11.9
273 VÕ TRUNG KIỆT Nam 02 08 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 30.0 6.7 11.7
274 VÕ VĂN THẢO Nam 17 05 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 6.7 11.6
275 VÕ TRUNG DŨNG THIỆN Nam 16 10 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 30.0 6.6 12.5
276 VÕ THỊ NGÂN TÂM Nữ 01 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 6.6 11.5
277 DƯƠNG NGỌC HƯNG Nam 23 04 2007 Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng 0 0 30.0 6.5 12.0
278 PHẠM CAO HOÀNG Nam 17 11 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 30.0 6.5 11.9
279 NGUYỄN HỮU HÒA Nam 24 04 2007 Kinh THCS Trần Quý Cáp 0 0 30.0 6.5 10.6
280 DƯƠNG QUỐC ĐÔNG Nam 17 11 2007 Kinh THCS Lý Thường Kiệt 0 0 30.0 6.5 10.1
281 NGUYỄN ĐỨC Ý Nam 13 01 2007 Kinh THCS Lê Quý Đôn 0 0 30.0 6.3 10.9
Danh sách này có 281 thí sinh./.

Background Thai Phien 

 ooffice
lichctnhapdiem
   
 
 
tracuuthithptquocgia 
 
vted top banner2
 
 

Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 15 năm Thái Phiên một nghĩa tình

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 252
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 1185989
Hiện có 11 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và Tên

Ngày sinh

Dạy môn

Chức vụ

Số ĐT

1

 Đoàn Thanh Liêm

 

Hiệu trưởng

0905420975

2

 Nguyễn Thị Hường

 

Phó hiệu trưởng

0935096027

3

Nguyễn Văn Liễn

 

Phó hiệu trưởng

0936 135 036

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT1 SĐT2

 1

Mai Văn Phương Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ 01296824581
2 Võ Văn Tĩnh Tổ phó chuyên môn 0903378102
3 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 0935236535
4 Ngô Thị Lành Giáo viên 0905960561
5 Phan Thị Yên Giáo viên 0935259380
6 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 01274183923
7 Lê Thị Bích Thảo Giáo viên 01288681718  Chuyển về THPT Sào Nam
8 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 01663914329
9 Lê Văn Phụng Giáo viên 01649214705
10 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 0905806029
11 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên
12 Âu Dương Đức Tổ trưởng Tổ Lý - CN 0935305678
13 Võ Văn Sáng Tổ phó chuyên môn, Thanh tra 0935345684
14 Nguyễn Thống Giáo viên 0983832690
15 Nguyễn Thị Quý Giáo viên 0974826586  Chuyển về THPT Hùng Vương
16 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0974211035  Chuyển về THPT Cao Bá Quát
17 Trần Thị Hiếu Giáo viên 0944521109
18 Ngô Văn Kính Giáo viên 0989227630
19 Dương Thị Thung Giáo viên 01645376076
20 Phan Tấn Lực Giáo viên 05103500088
21 Hoàng Thị Kim Thi Giáo viên 0935009523
22 Võ Trúc Giáo viên 0934740026
23 Phùng Văn Bé Tổ trưởng Tổ Hóa - Tin,
Chủ tịch Công đoàn
0982332946
24 Trần Thị Kim Hường Tổ phó chuyên môn 01237279991
25 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 01254501934
26 Trần Thị Hạnh Giáo viên 0985131768
27 Mai Thị Phụng Giáo viên 0904975964
28 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên 0903513292 Chuyển về THPT Nguyễn Hiền
29 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 01685332103
30 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 0944340379
31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 0905108667
32 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 0973890903
33 Đào Thị Hoàng Hiếu Giáo viên 0972022040  Chuyển về THPT Tiểu La
34 Võ Tấn Bình Giáo viên 0938298297
35 Nguyễn Văn Kiều Tổ trưởng Tổ Sinh - CN 0905702162
36 Nguyễn Thị Hà Tổ phó chuyên môn 01274180137
37 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 0935305678
38 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 0935803905 01658745582
41 Trương Văn Liêu Tổ trưởng Tổ TD - QPAN 01268556354
42 Ngô Văn Điểm Tổ phó chuyên môn 0905004106
43 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên 01682915907 Chuyển về THPT Hùng Vương
44 Nguyễn Công Danh Giáo viên 0934841678
45 Đặng  Nga Phó Chủ tịch Công đoàn 01668439752
46 Phan Nguyễn Ngân Bí thư Đoàn trường 0987451189
47 Phan Ngọc Hòa Giáo viên
53 Huỳnh Công Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - CD 0977625657
54 Nguyễn Tấn Khôi Tổ phó chuyên môn 0905838720
55 Phan Văn Mai Giáo viên 01657459989
56 Phạm Thành Quyết Thư ký Hội đồng 0988224016
57 Lê Thị Nguyên Giáo viên 0932556109
58 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 01682368609 0983832690
59 Phạm Thị Ngọc Thuyết Phó Bí thư 0975772600
60 Cao Thành Tài Giáo viên 01686522212
61 Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 01683361097
62 Phạm Thị Thu Giáo viên 0989498981
63 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 01274103327 0963538708
64 Hồ Viết Ban Tổ trưởng Tổ Toán 0935886117
65 Trần Thị Kim Cương Tổ phó chuyên môn 0977173914
66 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 01224445060
67 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 0903904760
68 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 01668668699
69 Trần Thị Thanh Hiền Giáo viên 0985987254
70 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 01668668699
71 Phạm Thị Viên Giáo viên 0989280459
72 Võ Duy Minh Giáo viên 0905712207
73 Võ Văn Trung Giáo viên 0974400894
74 Võ Quốc Cường Giáo viên 0988603670
75 Trần Văn Hiếu Giáo viên 01676778269
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 0907823296
79 Mai Thị Nguyệt Tổ trưởng Tổ Ngữ văn 0935943655
80 Nguyễn Thị Thái Hòa Tổ phó chuyên môn 0935655303
81 Trần Thị Sương Giáo viên 0985241473
82 Nguyễn Đức Liêm Giáo viên 01216763645
83 Lê Văn Tư Giáo viên 01688054856
84 Bùi Ngọc Nhiên Giáo viên 01682147375  Nghỉ hưu
85 Phan Thị Thuận Giáo viên 0935319433
86 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 0974989200
87 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 0986800181
88 Lê Thanh Ngà Giáo viên 01262768360 0968512764
89 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 0945964469
90 Hồ Thị Thuận Giáo viên
91 Lý Ngọc Thức Tổ trưởng Tổ Văn phòng 0935635428
92 Ngô Thị Thúy Hoàng Tổ phó tổ Văn phòng 0979218217
93 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo vụ 01243157462 0944208510
94 Lâm Thị Hồng Hà Văn thư 01252588673
95 Võ Duy Lưu Bảo vệ 0905510990
96 Lê Văn Nhất Thủ quỹ 01229548186
97 Lê Thị Bạch Yến Phục vụ 01229548208  Nghỉ hưu
98 Võ Văn Hồng Bảo vệ 0946111534
99 Ca Duy Hùng Y tế 01672368034

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS